• AVÍS LEGAL

 • El lloc web i el domini karatespronceda.com corresponen a Associació Karate Espronceda (en endavant “KE”), CIF G65310500, direcció Plaza Maragall, 2, 08041 Barcelona.
  Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els “Continguts”), pertanyen a KE o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. KE presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. KE autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. KE es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
  No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.karatespronceda.com (framing).
  Tot i que KE actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això KE manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a KE fins a la contractació expressa d’una comanda.
  KE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
  KE no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc. L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol.
  Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre furt que li pogués correspondre.

  POLÍTICA DE PRIVADESA

  Introducció
  KE conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.
  Legitimació per tractar les dades
  La base de legitimació del tractament de les dades per part de VDF és la següent:
  – Obligació legal: el tractament de les dades acadèmiques es basa en el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Addicionalment, també tenen aquesta consideració aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.
  – Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats o els seus representants legals en el moment de realitzar la matriculació de l’alumne, a través del formulari de contacte de la pàgina web, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat entre altres que hi pugui haver. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.
  Destinataris de les dades
  Les dades obtingudes, quan siguin publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy Shield.
  Fora d’aquests supòsits, les dades no es cediran a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat o el seu representant legal. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.
  Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a KE en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.
  Drets de l’usuari
  Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:
  – Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si la KE està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa KE .
  – Dret de rectificació: dret a sol·licitar a KE que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.
  – Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de KE.
  – Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas KE únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
  – Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
  – Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a KE en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.
  Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:
  1. A través del següent apartat de la pàgina web: karatespronceda.com/contacte
  2. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a karateespronceda@hotmail.com.
  3. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal al Delegat de Protecció de Dades a Plaça Maragall, 2, 08041 Barcelona. Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyol de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.
  Protecció de les dades personals
  KE ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

  POLÍTICA DE COOKIES
  Mentre navegues per karatespronceda.com pot ser que obtinguem informació anònima sobre la teva navegació de forma passiva (sense que tu te n’adonis) a través de cookies. Aquesta informació ens la transmet el teu navegador d’Internet i és, per exemple, l’adreça URL del lloc web d’on vens, l’adreça IP que utilitzes i la versió del navegador que utilitza el teu ordinador.
  Una Cookie és un fitxer que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web com la nostra. Les cookies ens permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els teus hàbits de navegació al nostre web i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzis el teu equip, es poden utilitzar per reconèixer-te com a usuari. Així, amb aquesta informació sabem quants usuaris únics (no repetits) hem tingut, quines pàgines han visitat, quant temps han estat visitant la pàgina, etc.
  En general, les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i si la tenen és perquè tu t’has registrat com a usuari. El teu navegador memoritza cookies en el teu disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. La majoria de les cookies s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió del navegador (són les denominades cookies de sessió). A més, les cookies que utilitzem no ens permeten ni llegir les dades del teu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.
  La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades. Tingues en compte que si vols pots configurar el teu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i, fins i tot, per impedir la instal·lació de cookies en el teu disc dur. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació.
  Desactivació o eliminació de cookies
  En qualsevol moment pots exercir el teu dret de desactivació o eliminació de les cookies que no vulguis utilitzar, canviant el teu consentiment. Pots eliminar i/o bloquejar les cookies, per a tota navegació que facis o per a un domini web determinat. Aquesta configuració has de realitzar-la a cada navegador que utilitzis, si ho fas en un navegador i no en els restants del mateix dispositiu, s’assumirà que en els altres sí que acceptes l’ús de les cookies.
  Com cada navegador posseeix configuracions diferents, t’hauràs d’adreçar a la part d’ajuda de cada un. Si us plau, consulta les instruccions i manuals de cada navegador per ampliar aquesta informació.

  NOTES ADDICIONALS
  Ni el nostre web ni els nostres representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies o en el lloc web. L’accés a aquests llocs ha de ser responsabilitat de l’usuari, sent la seva responsabilitat conèixer les polítiques de privacitat i la seva decisió acceptar-les o no.
  Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc has d’efectuar el teu dret d’eliminació o desactivació de les mateixes. Ni el nostre web ni els nostres representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
  En alguns casos, és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació de les mateixes. En el cas de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-les amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari pel funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google, no guarda la teva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.